top of page
Tolk och översättning.jpg

KORT OM OSS

ABC Tolk och Översättning AB erbjuder språktjänster av hög kvalitet som uppfyller våra kunders krav och kraven på god tolkningsed, dygnet runt.


Vi uppnår detta och förbättrar ständigt vår verksamhet genom att bedriva ett metodiskt kvalitetsarbete. Som ett led i vår strävan mot kontinuerlig kvalitetssäkring erbjuder vi gratis utbildning, såväl till våra tolkar som till användarna av tolktjänster.

Vi strävar efter en trygg och hälsosam arbetsmiljö där alla medarbetare ges utrymme att utvecklas som tolkar och medarbetare. Då våra främsta arbetsmiljörisker är av psykosocial art arbetar vi aktivt med att utbilda våra tolkar, erbjuda kamratstöd och krishantering.

ABC Tolk och Översättning är ett tillförlitligt och väletablerat företag som har avtal med flertalet kommuner. Vi levererar språktjänster till Migrationsverket, Röda korset, olika små och stora företag samt till åtskilliga advokatkontor i hela landet. Dagligen levererar vi hundratals tolkuppdrag på olika språk, från vanligare språk som arabiska, kurdiska och persiska till de mer sällsynta språken som kirundi, swahili, mongoliska o.s.v.

Miljöpolicy

Alla medarbetare på ABC Tolk och Översättning AB har även ett grundläggande miljö- och arbetsmiljöansvar. Vi väljer miljövänliga produkter och alternativ.

Om: Om
bottom of page