top of page

VÅRA TJÄNSTER

Stående möte
Hotline-konsult

TOLKNING

Kontakttolkning innebär att en tolk på plats sköter kommunikationen mellan människor som talar olika språk. Detta är den mest använda formen av tolkningsuppdrag, tillämpad oftast vid myndighetstolkning som till exempel inom vård och omsorg, rättsväsendet m.m. Simultantolkning är en typ av kontakttolkning som lämpar sig vid föreläsningar/föredrag, konferenser och affärsmöten. Tolken översätter löpande eller simultant medan samtalet pågår.

TELEFONTOLKNING

Telefontolkning är ett alternativ till kontakttolkning som kan tillämpas i de flesta situationer. En telefontolk kan utföra akuta uppdrag som inte behöver förbokas. Telefontolkning omfattar båda kortare och längre samtal. Telefontolkning är ett kostnadseffektivt och dessutom miljövänligt alternativ.

Lära sig ukrainska
Checking Text on a Document

ÖVERSÄTTNING

Vi kan erbjuda översättningstjänster till och från de flesta språk i världen. Alla våra översättare är yrkeskunniga och har flera års branscherfarenhet. Dessutom är de specialiserade inom specifika fackområden. Vi strävar efter den bästa kvaliteten inom språktjänster. Därför utförs extra korrekturläsning innan en översättning godkänns och levereras till kunden. 

Texten levereras i digitalformat som motsvarar kundens behov och önskemål. Till beställaren sänder vi per rekommenderad post originalmaterialet och översättningen, med företagets stämpel och översättarens namn på.

Vi tar emot även expressbeställningar.

SPRÅKGRANSKNING OCH KORREKTURLÄSNING

Ett rent språk är ovärderligt. Vi hjälper gärna med språkgranskning och korrekturläsning så att budskapet i kundens text når fram på det önskade sättet. Att korrekturläsa en text är ett sätt att förbättra dess kvalitet.

När man korrekturläser gäller det att leta upp felaktigheter som stavfel och grammatiska fel. Det gäller också att leta upp mindre bra uttryck och sedan ersätta dessa formuleringar med bättre varianter.

Målsättningen med granskningsarbetet är att kvalitetssäkra texten så att den tryggt och säkert kan användas till det avsedda ändamålet.

Tjänster: Tjänster
bottom of page